הסכם הסגרה - בקשת הסגרה

בקשת הסגרה – רדיפת צדק באמצעות בירוקרטיה

בקשת הסגרה זוהי בקשה רשמית, המוגשת מטעם מדינה מסויימת למדינה אחרת, לשם העברתו של אדם, אשר נמלט אליה בעקבות ביצוע עבירה פלילית (על מנת להתחמק מהעמדה לדין על העבירה). מטרתה של בקשת הסגרה היא להעמיד למשפט את מבצע העבירה, ולהוציא לפועל את עונשו בתחום המדינה שבו בוצעה העבירה.

הסמכויות בעת ביצוע הליך הסגרה, אשר נפתח בעקבות היענות לבקשת ההסגרה, שייכות לשני גופים: האחד - בית המשפט הוא הגוף, שקובע אם הנאשם הוא בר הסגרה לפי המוגדר בחוק. השני - שר המשפטים הוא הגורם, אשר מגיש בקשת הסגרה למדינה הזרה, בהתאם לשיקוליו המשפטיים ולאחר שעובדת היותו של הנאשם בר הסגרה מקבלת תוקף מוחלט.

עקרונות חשובים בהגשת בקשת הסגרה

מניסיוני בתחום, ישנם שני פרמטים עיקריים שיש להתחשב בהם בעת הגשת בקשת הסגרה למדינה מסויימת:

הראשון הוא, שקיים חשש גדול, כי במהלך תהליך ההסגרה, מצבע העבירה המבוקש יימלט. זהו חשש לגיטימי ואסור להקל ראש בנושא זה, מפני שהרי מדובר באדם שכבר נמלט בעבר ממדינתו על מנת להימנע מעונש על הפשע שביצע, ואין ערובה לכך שהוא לא ינסה לעשות זאת שנית. הימלטות הנאשם תביא להפרת ההתחייבויות הבינלאומיות, שהמדינה נטלה על עצמה במסגרת הבקשה, ותפגע בלחימה הבינלאומית בפשע.

הפרמטר השני הוא, שחובה לוודא ולדאוג לכך שהמדינה המבקשת תוכל לעמוד בתנאים שתציב בפניה המדינה המסגירה, בהתאם לדיני ההסגרה הקבועים בחוק.

סירוב להוצאה לפועל של בקשת הסגרה – גם זה יכול לקרות!

על פי דיני הסגרה, הנקבעים על ידי אמנות הסגרה בינלאומיות - למדינה המתבקשת ישנה זכות לסרב למילוי בקשת הסגרה של מדינה אחרת. זכות זו תתממש כאשר לדעת הפסיקה במדינה המתבקשת, בקשת ההסגרה ניתנה תחת הנסיבות הבאות:

 • למבוקש צפוי משפט או עונש לא הוגן, על פי אמות המידה המקובלות במדינה המתבקשת.
   
 • בקשת הסגרה של האדם המדובר ניתנת על רקע שיקולים מפלים (דת, מין, גזע וכו').
   
 • העבירה שבה האדם מואשם, אינה נחשבת לעבירה בתחומי המדינה שבה הוא שוהה.
   
 • העבירה שבה האדם מואשם היא עבירה מדינית.
   
 • חלה התיישנות על העבירה שביצע האדם.
   
כמו כן, כל מדינה רשאית להעמיד לדין את המבוקש בתחומה, במקום להעבירו למדינה המבקשת. עיקרון זה מקובל על פי דיני ההסגרה וקיימות אף מדינות רבות שנוהגות כך.

 


יצירת קשר
054-8720715

יצירת קשר עם עו"ד פלילי - לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי באמצעות טופס:

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*