מעצרים - סוגי מעצרים

מהו מעצר ?

מעצר מתבטא בכליאה, לרוב זמנית, או בהגבלת תנועותיו של אדם. מעצר מבוצע על ידי שליחי השלטון ואינו נחשב לעונש. מעצר מבוצע על פי צו של מי שמוסמך על פי החוק להוציא צווים כאלה, או ללא צו - בנסיבות בהן החוק מאפשר זאת.

קיימים סוגים שונים של מעצר, ובמאמר זה אסקור שלושה מהסוגים: מעצר לפני כתב אישום , מעצר אחרי כתב אישום וכן מצב של שחרור למעצר בית .

מעצר לפני כתב אישום - החוק מאפשר במספר מצבים ביצוע מעצר לפני כתב אישום.

מעצר לפני כתב אישום מוגבל לתקופה של 30 יום וקרוי גם "מעצר ימים". בכל מקרה, החוק מאפשר הארכת מעצר גם בתום 30 הימים אם יש הצדקה לכך בעיני בית המשפט.

לפניכם סקירת המקרים בהם יינתן אישור לביצוע מעצר לפני כתב אישום:
 1. קיימים מקרים בהם המשטרה מחליטה שיש בידיה חומר חקירה מספיק לצורך הגשת כתב אישום, אולם היא זקוקה לזמן נוסף כדי להכין את כתב האישום.
 2. מעצר לפני כתב אישום פלילי יתכן גם כשהמשטרה זקוקה לזמן נוסף לצורך השלמת חקירה עד להגשת כתב אישום.
 3. כמו כן, החוק מאפשר מעצר לפני כתב אישום במצבים כמו: חשש לבריחה של החשוד, חשש לשיבוש החקירה או מסוכנות של החשוד לסביבה.
 4. סיבה נוספת שמאפשרת ביצוע מעצר לפני כתב אישום היא קיום הליכי מעצר , שלא ניתן לקיימם בזמן שהחשוד משוחרר. גם שתיקת חשוד מכוונת יכולה להיות סיבה לביצוע מעצר לפני כתב אישום .
מעצר אחרי כתב אישום - מיד לאחר שנפתח לאדם תיק פלילי והוגש כנגדו כתב אישום לבית המשפט, רשאית המדינה להגיש לבית המשפט אליו הוגש כתב האישום, בקשה למעצר הנאשם.

בית המשפט יחליט בכל מקרה לגופו, האם להורות על מעצר אחרי כתב אישום, בהנחה ומתקיים אחד מהמצבים הבאים:
 1. על מנת שניתן יהיה להורות על מעצר אחרי כתב אישום , יש להוכיח שקיים יסוד לחשש שחירותו של החשוד עלולה להביא בין היתר לשיבוש הליכי המשפט, או שהעדים יושפעו מכך, או שתיגרם פגיעה בראיות באופן זה או אחר.
   
 2. בית המשפט בוחן טרם החלטה על מעצר אחרי כתב אישום , האם קיימות ראיות לכאורה להוכחת העבירות שיוחסו לנאשם בכתב האישום. זהו תנאי הכרחי למתן היתר לביצוע מעצר אחרי כתב אישום .
   
 3. מצב שלישי בו בית המשפט יכול להורות על מעצר אחרי כתב אישום, הוא כאשר בית המשפט משתכנע כי כל חלופת מעצר הפחותה ממעצר של ממש עלולה להסב נזק.
מעצר בית - מעצר בית הוא שם עממי לביטוי המשפטי "שחרור בתנאים מגבילים" או "שחרור בערובה".

מעצר בית הוא מצב של שחרור החשוד מבית מעצר לחלופת מעצר. בית משפט יכול להורות על חלופת מעצר בית כאשר ניתן להשיג את מטרות המעצר גם ללא שהיית החשוד בבית מעצר . מטרות המעצר , ברוב המקרים, הן הרחקתו של החשוד מהחברה משום שהוא מסוכן, או מניעת האפשרות לשיבוש חקירה על ידי החשוד.

תנאי מעצר בית נקבעים על ידי הרשות החוקרת על פי כל מקרה לגופו. מעצר בית זהה במטרתו למעצר רגיל, ולכן בעת מעצר בית מלא נאסר על החשוד ליצור קשר כלשהו עם הסביבה החיצונית, או לעשות שימוש באמצעי תקשורת בצורה שעלולה לפגום במהלך החקירה.

בעת מעצר בית, ברוב המקרים חל איסור על יציאה מישראל וחיוב להפקדת דרכון, וכן איסור על כניסה למקום העבודה לתקופה מסוימת. בנוסף, חשוד במעצר בית מחויב בהפקדת ערבות בנקאית בסכום משתנה, הפקדת ערבות צד ג' וחתימה על ערבות.


מעצר עד תום ההליכים הוא אחד מהכלים המשפטיים הקיצוניים, שניתן לנקוט כלפי חשוד בעבירה פלילית, ולהפכו לנאשם, מתוך מטרה למנוע את בריחתו, את פגיעתו באחרים.
להמשך קריאה
יצירת קשר
054-8720715

יצירת קשר עם עו"ד פלילי - לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי באמצעות טופס:

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*