סיום הליך פלילי באי הרשעה

משפט פלילי – אי הרשעה

כאשר נאשם במהלך משפט פלילי מודה באשמה, או נקבע כי ביצע את העבירה המיוחסת לו בכתב האישום - בית המשפט מרשיע אותו בדין. יחד עם זאת, מניסיוני הרב בתחומי משפט פלילי, אספר לכם כי המצב המשפטי מאפשר אלטרנטיבה לסיום ההליך בצורה של אי הרשעה.

משפט פלילי מציב כלל, שיש להרשיע נאשם שעבר עבירה פלילית, ומי שטוען את ההיפך - יהיה עליו לשכנע את בית המשפט, ששיקולי השיקום של הנאשם גוברים במקרה הספציפי על שיקולי האינטרס הציבורי.

משפט פלילי - מתי מתקיים מצב אי הרשעה?

סיום משפט פלילי באי הרשעתו של הנאשם מותנה ברוב המקרים בהמלצה חיובית של שירות המבחן, המוגשת בתסקיר לבית המשפט. מתפקידי כסנגורית, להכין את הנאשם לפגישותיו עם שירות המבחן, ולא אחת הכנה זו היא שמובילה לקבלת המלצה חיובית לאי הרשעתו של הנאשם בעת משפט פלילי .

משפט פלילי יאפשר מצב של אי הרשעה בהצטבר שני גורמים עיקריים:

1. ההרשעה תפגע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם.
2. סוג העבירה באותו משפט פלילי מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על הרשעה, מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים. מדובר בצבר נסיבות מיוחדות, הקשורות לנאשם עצמו ולעבירה שביצע. נסיבות אלו מצדיקות שלא להטביע בנאשם אות קלון של פליליות, ולכן ראוי להימנע מהרשעתו.

בין יתר השיקולים לאי הרשעת נאשם בעת משפט פלילי , שהם בעיקרם שיקולי שיקום, נמצא שיקולים כמו:

האם מדובר בעבירה ראשונה או יחידה של הנאשם?
מהי חומרת העבירה ומהן הנסיבות בהן בוצעה?
מהו מעמדו ותפקידו של הנאשם, ומהו הקשר בין העבירה למעמדו ולתפקידו?
מהי מידת הפגיעה של העבירה בזולת?
מהי הסבירות שהנאשם יעבור עבירות פליליות נוספות?
האם ביצוע העבירה משקף דפוס התנהגות כרונית, או שמדובר בהתנהגות מקרית?
מהו יחסו של הנאשם לעבירה?
מה תהיה משמעות ההרשעה על הדימוי העצמי של הנאשם?
מה תהיה השפעת ההרשעה על תחומי פעילותו של הנאשם?

נאשם ללא עבר פלילי

סיום משפט פלילי בהליך ללא הרשעה הוא דבר חשוב מאין כמוהו לחברה, ובמיוחד לאותו נאשם פלילי ללא כל עבר פלילי , אשר כתב האישום העומד בפניו עלול להביא להרשעתו.

אספר לכם כי לא אחת, הרשעה בסיום משפט פלילי , גם לנאשם ללא עבר פלילי , עלולה להביא לפיטורים ממקום העבודה, להוות מכשול בקבלת משרה חדשה, וכן בקבלת רישיון מקצועי מסוג זה או אחר, ועוד מכשולים אנטי שיקומיים רבים הצפויים לנאשם פלילי בעתיד.

לרוב, לצד אי ההרשעה יקבל נאשם בסיום משפט פלילי עונש מסוג של"צ – שירות לתועלת הציבור (ולא עבודות שירות), תקופת מבחן או התחיבות להימנע מעבירה נוספת.

לסיכום, אומר כי כאשר הסנגוריה מראה שאין יחס סביר בין הנזק הצפוי מההרשעה בדין לבין חומרתה של העבירה, נוטה בית המשפט בעת משפט פלילי , שלא להרשיע את הנאשם, ולהסתפק בחלופה של הטלת מבחן ו/או שירות לתועלת הציבור.
 


יצירת קשר
054-8720715

יצירת קשר עם עו"ד פלילי - לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי באמצעות טופס:

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*