עבירות סמים - סחר ושימוש בסמים

נושא ייצורם, הכנתם, הפקתם, החזקתם והשימוש בסמים מוסדר בפקודת הסמים המסוכנים, כמו כן מוסדרים בפקודה זו גם סחר בסמים, תיווך, והעברתם מאדם לאדם, והדחתם של קטינים לשימוש ומסחר בסמים. בנושאים אלו, ובעיקר בנושא השימוש, עוסקת גם תקנת השיפוט הצבאי, וכן קיימים מספר חוקים נוספים המסדירים היבטים שונים הקשורים לעבירות אלו, והם:

  • חוק האזנת סתר - הועסק בהיתר להאזנת סתר במקרים בהם קיים חשד לקיומה של עסקת סמים.
     
  • חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, וחוק שחרור על תנאי ממאסר – העוסקים בחובתה של המשטרה להביא לידיעת רשות הרישוי רישום פלילי הנוגע לעבירות סמים.
     
  • חוק העונשין – האכלתו ו/או השקייתו של אדם בסמים על ידי אדם אחר תיחשב שקולה לשימוש בכוח נגדו לצורך היבטי הענישה.
     
עפ"י הדין, היחידים אשר מורשים להחזיק חומרים הנחשבים כסמים, באופן חוקי, הם אנשי רפואה ספציפיים – רופאי שיניים, וטרינרים ורוקחים – וגם הם, כמובן, מורשים לעשות זאת בתנאים מסויימים מאוד ולמטרות רפואה בלבד.

החוק אינו מבחין בין סמים 'קלים' ל'קשים' ואחזקתם של חומרים המנויים בפקודה אסורה, באופן שאינו מבדיל בין סם לסם אלא בהיבט של הכמות המוחזקת. כאן נכנס לתמונה 'השימוש האישי'. אחזקתם של סמים, גם למטרת שימוש אישי – הינה עבירה חמורה. אך, עם זאת, מבחינת הענישה ישנה אבחנה בין אחזקה ושימוש בסמים לצרכים אישיים לבין אחזקה ו/או שימוש בסמים לצרכים מסחריים. בעוד שהעונש בגין השימוש המסחרי מגיע לכדי עשרים שנות מאסר, הרי שהעונש על שימוש אישי נמוך ממנו בהרבה, ומגיע עד שלוש שנות מאסר. העונש הכבד ביותר הנקוב לגבי עבירות סמים הינו הדחתם של קטינים לשימוש – ומגיע עד לכדי עשרים וחמש שנות מאסר.

חשוב לציין, כי טיעון השימוש האישי יוכל להחזיק מים רק עד כמות מסויימת של סם שנמצא באחזקתו של אדם. מעבר לכמויות שנקבעו, המשתנות בין חומר אחד למשנהו, הרי שעצם האזחקה כבר לא תוכל להיחשב כאחזקה לשימוש אישי באופן אוטומטי. חשוב לציין כי שקילת הסם צריכה להיות מוכחת ע"י התובעים באופן של משקל נטו משום שלכך מתייחסות הכמויות בחוק. מאידך, אין ספק שעברו הפלילי הכולל של הנאשם, ונסיבות אחזקת הסם, משפיעות, לטובה ולרעה (בהתאם לתוכן הרישום הפלילי נגדו) על אופן תפיסת התמונה הכוללת במקרה הספציפי.

להלן טבלת הגבלת הכמויות שיוכלו בנסיבות מסויימות להיחשב כשימוש עצמי:

סוג הסם הכמות
קנבוס 15 גרם
שרף של קנבוס 15 גרם
אופיום 2 גרם
לס"ד 3 יחידות כלשהן
קוקאין 0.3 גרם
הרואין 0.3 גרם
מתדון 0.15 גרם נטו
מורפין 0.3 גרם
משרת אופיום 0.3 גרם תכולת מורפין
מתאפמטאמין 0.2 גרם נטו
פתידין 1 גרם נטו

** להזכירכם – עונש המאסר על אחזקת סם לשימוש אישי יכול להגיע עד כדי שלוש שנות מאסר!!

סמכויות האכיפה הנוגעות לסמים הנתונות בידי המשטרה הינן רחבות עד רחבות מאוד עקב המשקל החמור הניתן לעבירות אלו מבחינת החוק. שוטרים רשאים לבצע חיפוש במקום מגוריו של אדם בשל חשד לאחזקת סמים – אף ללא צו חיפוש!. מאידך, על השוטר מוטלת החובה לומר על מה מבוסס חשד זה ומן הראוי שהבסיס לחשד יהיה רציונלי ומתקבל על הדעת.

'טיפ' אחד קטן לגביי המשטרה, החוקרים, ומהלך החקירה במקרה בו חס וחלילה נקלעת למצב מצער שכזה – להבטחות שאינן בכתב, שיבטיחו לכם תמורת חשיפת מידע כזה או אחר הנוגע לסם שבידיכם – אין הרבה משמעות, בראש ובראשונה – משום שלא תוכלו להוכיח שאכן הובטחו.. כמו כן, גם לאיומים במעצר, במקרה בו נתפסתם עם כמות סם שעומדת בגבולות השימוש האישי, ואשר הנכם מודים בעובדה זו – אין שחר. זאת בשונה מסמכותם של השוטרים לערוך חיפוש בדירתכם ללא צו חיפוש, כפי שפורט לעיל (בכפוף לקיומו של חשד סביר).
 


יצירת קשר
054-8720715

יצירת קשר עם עו"ד פלילי - לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי באמצעות טופס:

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*