תעודת יושר - היעדר רישום פלילי

מהי תעודת יושר?

תעודת יושר הינו מונח ישן, אשר היום נהוג לכנותו 'אישור בדבר היעדר רישום פלילי', או בשמו השגור יותר – רישום פלילי, וקיצורו – ר.פ.

מדובר במסמך רשמי שניתן להפיק דרך משטרת ישראל, בתחנות משטרה מסויימות, על מנת להעיד על היעדר הרשעות פליליות לגביי אותו אדם. חשוב לציין כי זהו אישור אישי וספציפי. החוק המסדיר את הרישום הפלילי – חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981, אינו מתיר לאף גורם שאינו מורשה להיות חשוף למרשם הפלילי, וישנן דרכים ספורות ומסויימות לקבלת אישור בדבר היעדר רישום פלילי כאשר העיקרית בהן היא ע"י האדם העצמו (או ע"י מיופה כוח מטעמו שבידו ייפוי כוח ספציפי לעניין זה).

למי מותר להיחשף לאישור בדבר היעדר רישום פלילי ובאילו נסיבות?

הגופים המורשים להיות בעלי גישה למידע האגור במרשם הפלילי, והמטרות לשמן יכולים הם לדרוש לעיין בו מנויים ומנויות בחוק והם גופים מדיניים העורכים מכרזים, כגון רשות מקומית, המדינה, או תאגיד חוקי שחלה עליו חובה לקיים מכרזים. במקרה של גופים מסוג זה המידע שיימסר יהיה מאוד צר ומסויים ולא יכלול את כל מרכיבי הרישום הפלילי אלא חלקים מסויימים בלבד. כמו כן רשאיות לדרוש אישור בדבר היעדר רישום פלילי גם רשויות זרות – כלומר רשויות ממלכתיות של מדינות אחרות, ולבסוף – כל גורם אחר המוסמך על פי חוק להיות רשאי להביא בחשבון את רישומו הפלילי של אדם בעת שאותו אדם מבקש למשל לקבל רשיון, ועל מנת להחליט האם זכאי אותו אדם לקבלת הזכות.

בכל מקרה, מלבד גופים מסויימים המנויים בחוק כגון צה"ל, המשטרה, הועדה למינוי שופטים וכולי, מסירת המידע לגופים אחרים מורשים תהא לאחר שנתן לכך אדם את הסכמתו. חשוב לציין כי לאחר תום תקופות 'ההתיישנות' וה'מחיקה' של רישום פלילי לגבי עבירה מסויימת שביצע אדם (להרחבה ניתן לפנות למאמר "מחיקת רישום פלילי"), אין עוד כל חובה על אותו אדם לגלותם בפני גופים אחרים והוא לא יישא אחריות פלילית בשל הסתרתם. כלומר, לא יהיה לרישום הפלילי תוקף לאחר תקופות אלו על אף שלא יימחק פיזית ממאגרי המידע הממוחשבים.

מה רשום באישור בדבר היעדר רישום פלילי?

האישור בדבר היעדר רישום פלילי עצמו הינו עדות כי אין כל רישום פלילי. או במקרה בו קיימות הרשעות תהא רשימה של הרישומים הפליליים: רשימת התיקים והעבירות שבגינם הורשע הנאשם בבית משפט. לגבי תיקים שנסגרו ייתכן ויירשם בר.פ. כי התיק נסגר באחת העילות הבאות: "נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין" או "היעדר עניין לציבור", חוסר ראיות וחוסר אשמה. אפשרות נוספת היא כי יירשם קיומו של תיק מב"ד: תיקים שממתינים לבירור דין, כלומר תיקים שבהם עוד לא הוגש כתב אישום והתיק מצוי בתהליך בירור.

כיצד משיגים את האישור בדבר היעדר רישום פלילי?

מעסיקים רבים דורשים מדורשי עבודה להמציא לידיהם תעודת יושר, כפי שכבר הוסבר, הכוונה היא לאישור בדבר היעדר רישום פלילי. לשם כך, נפרט כעת את הדרך בה יכול אדם להוציא את האישור הנ"ל. יש לגשת לתחנת המשטרה (וחשוב לציין כי לא בכל תחנת משטרה השירות הזה זמין ולכן מומלץ לברר תחילה באיזו תחנת משטרה הקרובה למקום הימצאך ניתן השירות הזה. ניתן לברר זאת בשיחת טלפון לכל תחנת משטרה). יש להצטייד בשתי תמונות פספורט שגודלן שלושה וחצי סנטימטרים רוחב וארבעה וחצי סנטימטרים אורך, כמו כן צילום של העמוד הראשון מדרכונך ותעודה מזהה. הסיבה שנדרשות שתי תעודות מזהות – גם דרכון וגם תעודת זהות היא על מנת להקשות על מתחזים גישה לרישום הפלילי שלך. בנוסף לדברים שנדרשת להביא עימך כאשר תגיע לתחנת המשטרה תתבקש למלא טופס פשוט עם פרטים מזהים, ולחתום. השוטר המשרת אותך יחתום גם הוא על הטופס וידפיס במקום את האישור.

האם אני חייב להציג למעסיק את גיליון הרישום הפלילי שלי?

אין כל חובה בחוק על אדם לחשוף את רישומו הפלילי בפני מעסיקו (מלבד מעסיקים מאוד ספציפיים כדוגמת תעשיות בטחוניות סודיות). יתרה מכך – החוק אוסר על מעסיקים לבקש מעובדיהם אישורים הנוגעים לרישומים הפליליים שלהם אפילו אם אין להם רישום פלילי כלל!. אך המציאות העצובה היא שהחוק אינו נאכף משום שעובדים חוששים להתלונן על מעסיק לא מורשה שדרש מהם את תעודת היושר, ואילו במשטרה זכאי אדם להוציא את האישור מבלי שיישאל לשם מה הוא מבקשו.
 


יצירת קשר
054-8720715

יצירת קשר עם עו"ד פלילי - לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי באמצעות טופס:

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*