תקיפה או הגנה עצמית

תקיפה או הגנה עצמית? פעמים רבות זו השאלה אשר ניצבת במרכזם של לא מעט משפטים פליליים. ההחלטה האם התבצעה תקיפה או הגנה עצמית תקבע על פי הממצאים בשטח, כוונות התוקף, לכאורה, והסיבות שקדמו למעשה.

הגנה עצמית היא בעצם טענה אשר מסייגת פליליות של מעשה תקיפה. חוק העונשין, אשר בו מעוגן הסייג, מגדיר כי כאשר אדם צריך להדוף תקיפה המופנית כלפיו שלא כדין, ושמה אותו במצב של סכנת חיים או פגיעה בגופו, חירותו או רכושו - לא תוטל עליו אחריות פלילית למעשים שידרשו ממנו למען מטרת ההגנה.

תקיפה או הגנה עצמית - לפי מה קובעים?
ההחלטה לפיה קובעים האם נעשתה תקיפה או הגנה עצמית מורכבת ממספר פרמטרים אשר צריכים להתקיים יחד:

  • המרכיב הראשון הוא שההגנה התבצעה כתגובה למעשה תקיפה. בנוסף, יש לקבוע שנעשתה הגנה עצמית, רק כאשר ניתן לצפות שתוצאות מעשה התקיפה הם צפויים, וישנו יסוד סביר לכך שיגרמו לתוצאות חמורות.
     
  • התנאי השני לקביעה האם נעשתה תקיפה או הגנה עצמית היא מרכיב הנחיצות. הנחיצות באה לידי ביטוי הן מבחינת האיכותיות (כלומר- סוג הפעולה), והן מבחינת הכמותיות (כלומר- האם עוצמת התגובה לתקיפה מתאימה מבחינת העוצמה.)

    תנאי הנחיצות יימדד בהתאם לאפשרויות שעמדו בפני המותקף (האם הוא היה יכול לסגת? להזעיק את הרשויות?), ובהתאם לרמת הסכנה מולה הוא ניצב (האם התוקף היה חמוש בנשק חם, האם היה מדובר רק באיומים וכו').
     
  • המרכיב השלישי מתייחס למיידיות הסכנה. ההחלטה האם נעשתה תקיפה או הגנה עצמית תתבסס גם על הזמן בו נעשתה התגובה, והאם היא קרתה בעת התממשות הסכנה או לפניה (אם כי ישנם תקדימים בנושא זה, הקובעים שלעיתים גם פעולה לפני התממשות הסכנה תיחשב כהגנה עצמית).

תקיפה או הגנה עצמית - הכרעה קשה

ההכרעה האם נעשתה תקיפה או הגנה עצמית היא עניין שדורש התעמקות בדקויות, ולא תמיד קל להכריע בה. כדוגמא אפשר להביא את המקרים בהם נעשית פריצה, והפורץ מותקף על ידי בעל הבית. במקרים אלו, אשר לא תמיד נשקפת סכנה אמיתית לקורבן, ייתכן שבעל הבית יואשם בעבירה פלילית.


יצירת קשר
054-8720715

יצירת קשר עם עו"ד פלילי - לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי באמצעות טופס:

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*