מעצר עד תום ההליכים - על מה ולמה?

מעצר עד תום ההליכים הוא אחד מהכלים המשפטיים הקיצוניים, שניתן לנקוט כלפי חשוד בעבירה פלילית, ולהפכו לנאשם, מתוך מטרה למנוע את בריחתו, את פגיעתו באחרים ואת שיבוש הליכי המשפט.

מהו מעצר עד תום ההליכים?

סוג זה של מעצר, המכונה גם "העמדה לדין", מתבצע כאשר מוגש כתב אישום פלילי, והתביעה מבקשת לבצע כלפי הנאשם מעצר עד תום ההליכים נגדו, כלומר עד שיסתיים משפטו ויוכרע דינו. במהלך התקופה של מעצר עד תום ההליכים נשללת חירותו של הנאשם עוד בטרם הוכחה אשמתו, ולכן מעצר עד תום ההליכים הוא הליך קיצוני למדי. התביעה מגישה בקשה עבור מעצר עד תום ההליכים באותו בית משפט, שבו הוגש כתב האישום נגדו.

תנאים לביצוע מעצר עד תום ההליכים - התנאים לביצוע מעצר עד תום ההליכים הם:
  • קיומה של עילה למעצר.
  • קיומן של ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של החשוד.
  • ביצוע מעצר עד תום ההליכים במידה ומטרת המעצר לא תושג על ידי שחרור בערבות, ובמידה ולנאשם יש סנגור.
מדוע מבצעים מעצר עד תום ההליכים?

מטרתו של מעצר עד תום ההליכים איננה ענישה, אלא מניעה של פגיעה פוטנציאלית של החשוד בשלום הציבור, ו/או בהליכי המשפט הפלילי. ביצוע מעצר עד תום ההליכים, מטרתו וידוא כי לא יתרחשו שיבושים בהליכי המשפט, וכי הנאשם לא יברח.

עד מתי מתקיים מעצר עד תום ההליכים?

תוקף המעצר לרוב עד שמתקבל פסק הדין ונגזר דינו של הנאשם, אלא אם הורה בית המשפט אחרת. חריגות מכך קיימות, אם עברו שלושים יום מתחילת המעצר, והמשפט לא התחיל, או אז משתחרר הנאשם מהמעצר. מועד תחילתו של מעצר עד תום ההילכים הוא היום בו הוגש כתב האישום. בנוסף, אם חלפו 9 חודשים מיום תחילת מעצר עד תום ההליכים, וטרם התקבלה הכרעת דין - הנאשם משוחרר. במקרה זה מוגשת לעיתים לבית המשפט העליון בקשה להערכת מעצב נוספת.

בוצע נגדך מעצר עד תום ההליכים? חשוב שתדע:

לעצורים ישנה הזכות לעיין בחומרי החקירה, ואף לדחות את מועד הדיון בשלושים יום לצורך זה. בחינה מדוקדקת של הראיות ע"י החשוד או עורך דינו תאפשר לבדוק האם יש עילה להגיש כתב אישום, מה טיב הראיות והאם יש אפשרות לשחרר את הנאשם מהמעצר בשלב זה.

בנוסף, קובע החוק כי לא ניתן להגיש לבית המשפט ראיה או להשמיע עדים, במידה והנאשם או עורך דינו לא קיבלו הזדמנות לעיון בראיה.
במקרה של כתב אישום העומד נגדכם או נגד קרוב שלכם, פנו לעורך דין פלילי, על מנת למזער נזקים ולוודא כי זכויותיכם נשמרות.
יצירת קשר
054-8720715

יצירת קשר עם עו"ד פלילי - לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי באמצעות טופס:

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*