מעשה מגונה - עבירת מין לכל דבר!

עבירות מין הן מעשה מגונה....

מהו מעשה מגונה? זהו מעשה המוגדר בחוק העונשין כמעשה שמתבצע לשם סיפוק, גירוי או ביזוי מיני. מבחינת החומרה של עבירות המין מעשה מגונה נמצא במקום השני.

החוק מבדיל בין מעשה מגונה כמו נגיעה באיזור אינטימי, נשיקה, התחככות וכן הלאה, שמתבצע ללא הסכמה של אחד הצדדים, ובין מעשה מגונה שמתבצע בפומבי ולא כולל מגע באדם נוסף, כמו חשיפה של איבר המין בפומבי או אוננות בפרהסיה. עונש על מעשה מגונה המתרחש בפרהסיה הוא חמור פחות מעונש על מעשה מגונה הכולל אדם אחר.

בעייתיות ההגדרה

התחום הזה מאוד סובייקטיבי וקשור בתנאים שבהם הוא מתרחש, ולכן ישנו קושי בהגדרה של מעשה מגונה בחוק. המכנה המשותף מניח בכל זאת, כי מעשה מגונה יהיה תמיד בעל אופי מיני המתקבל כאקט לא מוסרי ובלתי צנוע לפי ערכיו של המסתכל מהצד.

מעשה מגונה פוגע גם בקורבנות וגם במבצעים, מבחינת צנעתו של הפרט וכבודו של האדם, ומערכת החוק מנסה לשמור על ערכים אלו כערכים מהותיים ועליונים. זו הסיבה שמעשה מגונה נחשב כעבירה פלילית, גם כשקורבן של מעשה מגונה ביצע זאת בהסכמה, במקרים שבהם ההסכמה הושגה בדרך של מרמה, כלומר במצב המנצל את מרותו של מבצע המעשה, או במצב שבו הקורבן הוא קטין מתחת לגיל שהחוק מגדיר כגיל ההסכמה (14).

מעשה מגונה ראוי לענישה
נסיבות המקרה יקבעו אם מבצעו של מעשה מגונה ירצה שנה או עשר שנים. ישנן דרגות ענישה המוגדרות על פי החוק:

  • מעשה מגונה שהתבצע בפומבי- בפני אדם אחר שגילו מעל 16 שנים וללא הסכמה מצידו, יסתכם בשנה של מאסר. אם המעשה התבצע בפני קטין שגילו מתחת ל-16 שנים העונש גדל והוא עומד על שלוש שנים.
     
  • מעשה מגונה שלא התבצע בפומבי- והקורבן איננו קטין אלא מבוגר מ-18 שנים, יסתכם בשנתיים של מאסר. אם גילו של הקורבן פחות מ-18 שנים, העונש יהיה שלוש שנים של מאסר. אם הקורבן הוא קטין שגילו עולה על 14 שנים, ארבע שנות מאסר צפויות לו.
     
  • מעשה מגונה שהתבצע תוך שימוש בכוח וללא הסכמה- זהו מעשה שלא התבצע בפומבי ושהיה כרוך בשימוש באלימות לשם השגת הסכמה מצד הקורבן, או שההסכמה אינה ברת תוקף אם הקורבן לוקה בשכלו או בנפשו, או שגילו קטן מ-14 שנים. העונש במקרה זה יהיה שבע שנים של מאסר.
     
  • מעשה מגונה בנסיבות מחמירות- נסיבות אלו הקשורות אל מעשה מגונה זהות לאלו המוגדרות לעבירות מין נוספות כמו אונס, והן כוללות ביצוע של מעשה מגונה בקטין צעיר מ-16 שנים, התעללות תוך כדי ביצוע המעשה, גרימת חבלות או איומים בנשק, או ביצוע של מעשה מגונה עם אנשים נוספים. העונש במקרה כזה יהיה עשר שנים של מאסר.

יצירת קשר
054-8720715

יצירת קשר עם עו"ד פלילי - לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי באמצעות טופס:

*
*
*
חובה למלא את המסומן ב
*